Advokatfirman Medical Law är specialiserad på juridik inom hälso- och sjukvården, tandvården och på läkemedelsområdet.

Vi åtar oss uppdrag att ta fram ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, rutiner för klagomålshantering samt patientsäkerhetsberättelser.

På olika områden inom vården medverkar vi med att upprätta avtal och utbildningsplaner m.m. samt ta kontakt med olika myndigheter. Dessutom löser vi uppkomna problem med legitimationer, samt yrkes – och handledaransvar för psykologer och psykoterapeuter.

Vi biträder i ersättningstvister efter:

  • bröstförstoringar
  • fettsugningar
  • bukplastiker
  • ansiktsbehandlingar
  • och alla andra vårdskador

Advokatfirman åtar sig uppdrag som gäller läkemedelskontroll.

Vi har lång och bred erfarenhet av lagstiftningsarbete, rättstillämpning och förhandlingar. Vi ser det som viktigt att återkommande medverka som seminarieledare och föreläsare på vårdområdet och följer rättsutvecklingen i egenskap av författare till ett flertal böcker inom medicinaljuridiken.
Professor K.G.Lennander (1857-1908) utför den första operationen av en brusten blindtarm med bukhinneinflammation år 1889 vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Bild från Medicinhistoriska museet i Uppsala.