Advokatfirman Medical Law är specialiserad på juridik inom hälso- och sjukvården, tandvården samt läkemedelsområde och företräder bland annat vårdgivare och yrkesutövare.

Advokatfirman åtar sig uppdrag att ta fram ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, rutiner för klagomålshantering samt patientsäkerhetsberättelser. Advokatfirman hjälper till med att upprätta olika former av vårdavtal.

Advokatfirman biträder dem som behöver hjälp i frågor som behandlas av socialstyrelsen, Inspektion för vård och omsorg (IVO), Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) och många andra myndigheter. Det kan vara en fråga om legitimation efter utländsk utbildning, återkallelse av legitimation eller tillsynsfrågor. Här kan bland många nämnas yrkesgrupperna, läkare, tandläkare, sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter. Möjligheter och behov av att överklaga beslut i domstol utreds.

Vi biträder i ersättningstvister efter:

  • bröstförstoringar
  • fettsugningar
  • bukplastiker
  • ansiktsbehandlingar
  • och alla andra vårdskador

Advokatfirman åtar sig uppdrag som gäller läkemedelskontroll.

Advokatfirman har lång och bred erfarenhet av rättstillämpning och förhandlingar. Advokatfirman ser det som viktigt att återkommande medverka som seminarieledare och föreläsare på vårdområdet.

Professor K.G.Lennander (1857-1908)
Utför den första operationen av en brusten blindtarm med bukhinneinflammation år 1889 vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Bild från Medicinhistoriska museet i Uppsala.

Adress

Kungsträdgårdsgatan 12, 4 tr
111 47 Stockholm

Postadress

Box 573
101 31 Stockholm

Telefon

08 - 23 03 00
0763 - 097 197

E-post

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
© 2018 Advokatfirman medical law, All Rights Reserved