Åke Hjelm har lång erfarenhet av arbetsrättsliga frågor och förhandlingar från sin verksamhet i flera organisationer, myndigheter och sjukhus.

Han har i egenskap av förbundsjurist i Sveriges Psykologförbund biträtt medlemmarna i rättsliga angelägenheter.

Under många år han föreläst om etik och hälso- och sjukvårdsfrågor hos vårdgivare och högskolor. I sin advokatverksamhet ägnar han sig även åt civilrättsliga problemlösningar.

ake.hjelm@medicallaw.se

Lars-Åke Johnsson har varit verksam som domare i flera domstolar och mångårig ordförande i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Han har i olika befattningar i Regeringskansliet erfarenhet från lagstiftningsarbete i fråga om läkemedel, tandvård samt hälso- och sjukvård.

Återkommande medverkar han i Karnov som författare med kommentarer till många författningar. Dessutom har han skrivit flera böcker inom medicinaljuridiken och föreläser i dessa ämnen.

lars-ake.johnsson@medicallaw.se